Ukraine Ukraine

https://www.instagram.com/europeanhouse/

a tale about life inclusion

DEH - europeanhouse.org

When TEH visited Ukraine for the first time in May 2014. It resulted in an agreement about co-operation with the national organization All-Ukranian CSO "Coalition for Persons with Disabilities" with the overall objective to develop an inclusive society through constructive dialogue with NGOs as initiators: democracy, social justice and human rights, implementing and supervision of local, regional and national politics with basis in society's most vulnerable groups. There still is an overall objective in the co-operation with All-Ukranian CSO "Coalition for Persons with Disabilities".

The co-operation today is about finding solutions on those problems, which especially one of the most vulnerable group of people meet in the current violent conflikt in Ukraine: it's people with learning disability or mental disorders in the institutions in the east regions, who were evacuated to the west - to very miserable conditions even compared to the horrible conditions in the big institutions. Without food, no heat and sanitary condition. Also they don't have the opportunity to undestand what is happening in ther lives.

 

 

People with learning disabilities or mental disorders in Ukraine have been moved to even more miserable conditons, because of the conflict

__________________________________________________

JULI 2018

Transport på vej til Ukraine og de 5 projekter

Genbrug til Syd og ikke mindst Nødhjælpsdepotet i Næstved er der afsendt 10 tons forskellige møbler, computere, køkkenudstyr, camping, kørestole, sengetøj og meget andet til de 5 pilot projekter i UKraine.

Det er en større operation - lige fra indsamling til pakning og læsning, og da ikke mindst ukrainsk bureaukrati.

 

Nedenfor fotos fra den sidste planlægning i Ukraine til pakning i Næstved.

Fotos: Lise From

UKRAINE

 

Da DEH første gang besøgte Ukraine i maj 2014 resulterede det i en samarbejdsaftale med den landsdækkende organisation All-Ukranian CSO "Coalition for Persons with Disabilities" med det overordnede mål, at udvikle et inkluderende samfund gennem konstruktiv dialog med NGO'erme som igangsættere: demokrati, social retfærdighed og menneskerettigheder, implementering og overvågning af lokal, regional og national politik med udgangspunkt i samfundets mest udsatte grupper. Det er fosat det overordnede formål i samarbejdet med All-Ukranian CSO "Coalition for Persons with Disabilities"

 

Samarbejdet i dag går ud på at finde løsninger på de problemer, som især en af de mest sårbare grupper af mennesker i den nuværende voldelige konflikt møder i Ukraine: nemlig mennesker med udviklingshæmning eller sindslidelser på institutioner i østlige regioner, som er blevet evakueret mod vest - til meget usle forhold, selv sammenlignet med de gruelige konditioner på de store institutioner. Uden mad, ingen varme og sanitære forhold. Og uden at de har mulighed for at forstå hvad der sker i deres liv.

 

Mennesker med udviklingshæmning eller sindlidelser i Ukraine er blevet flyttet til meget mere usle forhold

på grund af konflikten.

Fotos fra sktiviteterne i Ukraine...

The Actual Project 2016-2018

INCLUSION OF EVACUATED PEOPLE WITH DISABILITIES

 

DEH arbejder sammen med sine partnere i Ukraine på at skaffe økonomisk støtte til at skabe bedre forhold for de e børn og unge med handicap, som er blevet evakueret fra de krigsramte områder i Ukraine.

 

Projektet har til formål at understøtte fortalervirksomheden for mennesker med handicap I Ukraine – selv I den meget katastrofale situation de og landet befinder sig i. Projektet forsøger at bruge opbruddet og kaos konstruktivt til at skabe bedre muligheder for i første omgang udviklingshæmmede, der er evakuret fra de ”russiske” øst-regioner for at skabe 5 lokale strategiske eksempler på, at civilsamfundet (og her især også de stærke mødregrupper) kan være med til at iværksætte nye boformer og muligheder for deres handicappede børn i alle aldre. Projektet vil således i en lille skala affyre et indledende trin i at motivere civilsamfundet til at skabe inklusion og aktiv deltagelse i lokalsamfundet og være med til at styrke civilsamfundsorganisationerne ved at uddanne en række facilitatorer, der efterfølgende kan være med til at støtte mobiliseringen for at skabe bedre vilkår og inklusion for mennesker med handicap. Målet er at skabe mindst 1 positivt eksempel i hvert af de 5 pilotområder. Og dermed også omsætte udviklingstrekantens logik i praksis der kan bruges bredt i Ukraine.

 

ENG

TEH is working with its partners in Ukraine to provide financial support to create better conditions for the e children and young people with disabilities who have been evacuated from the war-affected areas in Ukraine.

 

The project aims to support advocacy for people with disabilities in Ukraine - even in the very disastrous situation they and the country is in. The project is trying to use the disruption and chaos constructively to create better opportunities for initially retarded, there is evakuret from the "Russian" east regions to create 5 local strategic examples of civil society (and here above all the strong moms groups) can help to launch new accommodation facilities and opportunities for their disabled children of all ages. The project will thus in a small scale fire a preliminary step in motivating civil society to create inclusion and active participation in the community and help to strengthen civil society by training a number of facilitators who can then help to support the mobilization of creating better conditions and inclusion of people with disabilities. The goal is to create at least one positive example in each of the 5 pilot areas. And thus transform development triangle logic in that can be used widely in Ukraine.

Follow the project here - Følg projektet her

Copyright © All Rights Reserved

DEH

Uraniavej 5

1878 Frederiksberg C