PROJEKTER

DEH PROJEKTER

 

Alle DEH’s projekter har og har haft fokus på at skabe bedre muligheder for mennesker til at tage del i deres samfund. Især mennesker med risiko for at blive sat udenfor. Fordi de måske ikke er som folk er flest. DEH arbejder og har arbejdet med projekter for mange forskellige slags mennesker og grupper: mennesker med handicap, misbrug og andre såkaldte diagnoser. Og for voldsramte, udstødte og minoriteter – på tværs af alder, køn, religion, etnicitet og grænser.

 

DEH handler om at støtte indsats på tværs af grænser

– både mellem mennesker, kulturer og lande.

 

DEH’s projekter handler altid om at få både civilsamfundet, institutionerne og myndighederne til at give udsatte mennesker mest mulig egen styrke til at leve med i og udvikle deres potentialer til gavn for sig selv og deres samfund. På disse sider kan du læse om nogle af DEH’s konkrete projekter og aktiviteter.

TEH PROJECTS

 

All of TEH's Projects has and has had focus on creating better opportunities for people to be part of their society. Especially people that were at a risk of being left out. Because they maybe aren't as most people. TEH works and has worked with projects for many different kinds of people and groups: people with disabilities, addiction and other so called diagnosises. And for abused, excluded and minorities - across age, gender, religion, ethnicity and borders.

 

TEH is supporting effort across borders

- among people, cultures and countries.

TEH's prrojects have always been about getting both the civil society, the institutions and the authorities to give vulnerable people as much as possible the strength to live with and develop their potential that is beneficial for themselves and their community. On this site you can read about some of TEH's concrete projects and activities.

https://www.instagram.com/europeanhouse/

a tale about life inclusion

DEH - europeanhouse.org

Copyright © All Rights Reserved

DEH

Uraniavej 5

1878 Frederiksberg C