OM DEH

https://www.instagram.com/europeanhouse/

a tale about life inclusion

DEH - europeanhouse.org

Socialt ansvar på tværs af grænser

Alle har ret til at tage del i deres samfund

DEH's formål er at være med til at gøre det til virkelighed

Foto: Lars Steinov

OM DEH

 

  • DEH er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser

 

  • DEH arbejder for social inklusion – at skabe bedre muligheder for mennesker til at tage del i deres (lokal)samfund

 

  • DEH arbejder ud fra retten til undervisning og uddannelse, arbejde og andre af FN’s Standard Regler

 

  • DEH arbejder og har været med til at støtte mange projekter og aktiviteter i mange lande, især Danmark, Østeuropa, Rusland og Centralasien

 

  • DEH bygger på en frivillig indsats både i det daglige og i projekterne

 

  • DEH er medlem er en række danske og internationale foreninger

 

  • DEH har over 550 medlemmer og en bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling i april måned

SÅDAN KØRES DEH

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Her vælges bestyrelsen hvert år.

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede drift og vælger formandskabet,

der består af formanden, næstformanden og kasserer.

VEDTÆGTER

 

Foreningen DEH blev startet

24. november 1994.

Vedtægterne kan ændres på den årlige generalforsamling eller ved en ekstraordinær generalforsamling.

GENERAL-FORSAMLINGER

Afholdes 1 gang om året, i april måned. Generalforsamlingerne er åbne for alle, men det er kun medlemmer der kan stemme.

Læs referater her

BESTYRELSE

Bestyrelsesarbejdet i DEH er baseret på frivilligt arbejde. Bestyrelsen består af op til 12 medlemmer, der holder ordinære møder 4 gange årligt. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle. Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.

HISTORIEN BAG FORENINGEN

Læs om hvorfor foreningen hedder Det Europæiske Hus,

hvorfor vi startede foreningen - og hvorfor vi fortsat er igang.

Copyright © All Rights Reserved

DEH

Uraniavej 5

1878 Frederiksberg C