Generalforsamling

SÅDAN KØRES DEH

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Her vælges bestyrelsen hvert år.

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede drift og vælger formandskabet,

der består af formanden, næstformanden og kasserer.

VEDTÆGTER

 

Foreningen DEH blev startet

24. november 1994.

Vedtægterne kan ændres på den årlige generalforsamling eller ved en ekstraordinær generalforsamling.

BESTYRELSE

Bestyrelsesarbejdet i DEH er baseret på frivilligt arbejde. Bestyrelsen består af op til 12 medlemmer, der holder ordinære møder 4 gange årligt. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle. Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.

GENERAL-FORSAMLINGER

Afholdes 1 gang om året, i april måned. Generalforsamlingerne er åbne for alle, men det er kun medlemmer der kan stemme.

Læs referater her

 

 

 

2018

 

 

2015

2017

2012

2013

2014

2009

2010

2011

2006

2003

2004

2005

2000

2001

2002

1997

1999

1994

1995

1996

Referater fra generalforsamlinger

https://www.instagram.com/europeanhouse/

a tale about life inclusion

DEH - europeanhouse.org

Copyright © All Rights Reserved

DEH

Uraniavej 5

1878 Frederiksberg C