Lighed

https://www.instagram.com/europeanhouse/

a tale about life inclusion

DEH - europeanhouse.org

LIGHED BETYDER NOGET!

I de sidste mange år er uligheden steget - mellem mennesker og mellem lande.

 

Den vestlige økonomiske samarbejdsorganisation OECD har prøvet at advare mod denne tendens til øget ulighed:

Kløften mellem rig og fattig bliver stadig større. Vækst, om nogen, har uforholdsmæssigt nydt højere indkomstgrupper, mens husholdninger lavere indkomst er blevet efterladt. Denne langsigtede stigning i indkomstulighed ikke kun hæver sociale og politiske bekymringer, men også økonomiske. Det har tendens til at trække ned i BNP, som følge af den stigende afstand af den nedre 40% fra resten af samfundet. Lavere indkomst mennesker er blevet forhindret i at realisere deres menneskelige kapital potentiale, hvilket er dårligt for økonomien som helhed. OECDs rapport* fremhæver de vigtigste områder, hvor ulighederne er skabt, og hvor der kræves nye politikker, herunder: konsekvenserne af de nuværende konsolidering politikker; strukturelle ændringer på arbejdsmarkedet med stigende ikke-standard arbejde og job polarisering; fortsatte kønsforskelle; udfordringen med høj rigdom koncentration, og den rolle for omfordelingspolitik.

 

DEH forsøger med denne undervisningspakke at give et indspark i debatten om lighed og lige muligheder.... gennem at lægge op til, at eleverne spejler egne danske vilkår i et fjernt land som Kirgisistan i Centralasien.

 

Vi har valgt at udforme materialet på engelsk og at give plads til at besøge forskellige kilder. Undervisningspakken lægger op til et kort (eller) længere projektforløb, der kombinerer fagene fra sprog, natur og kultur samt de tværgående temaer.

 

Materialet er rettet mod unge i folkeskolens afgangsklasser, gymnasier og efterskoler. Men kan også bruges i højskoler med fokus på samfundsforhold og mellemfolkeligt samvirke.

 

Vi har lagt vægt på, at eleverne kan få en diskussion om lighed og ulighed ud fra mange forskellige indfaldsvinkler.

 

Projektet er støttet af CISU Oplysningspuljen.

 

Siden vi lavede materialet om lighed betyder noget, er der for alvor ved at komme fokus på ulighedens betydning i Danmark. Det er måske godt at inddrage nogle af synspunkterne for betydningen af både lighed og ulighed i samfundets udvikling - især for de mest udsatte mennesker.

 

For eksempel:

 

20/11 2017 kl 8-10 3F debat: Hvorfor har vi (stigende) økonomisk ulighed i Danmark? Hvad betyder det for vores velfærdssamfund?

 

09/10 2017 Mandag Morgen Special rapport. Fire scenarier for Danmark i 2040

 

08/10 2017 KRONIK: Den økonomiske lighed i Danmark er ikke så stor, som vi tror. Tager man velstands-fordelingen med i beregningen er Danmark et mere ulige land end Storbritannien og i liga med Namibia og Zimbabwe, skriver Paul Tiedemann, økonom. Læs her i Altinget

 

28/9 2017 Mandag Morgen: Gik uligheden 'amok' under Helle Thorning-Schmidts regering? Læs her

 

16/12 2015 Danmarks Statistik: Uligheden i indkomster vokser. Indkomsten er steget mere i toppen end bunden af indkomstfordelingen, og det er baggrunden for en stigende indkomstulighed siden årtusindeskiftet. Læs her

Undervisningspakken - klik her

Hos Kirgiserne

Learning through comparing: Kyrgyzstan and Denmark

The package includes materials for 2-6+ academic hours of class work and assignment for homework. Media files for class work – video interviews, links to texts and pictures – are provided along with the package and can be downloaded here.

 

Why Kyrgyzstan?

The lesson is designed to provoke high school students to think critically about different stages of economical development of a country, and in particular to invite them to think critically and debate on various aspects of Danish welfare system and the challenges facing it today. Instead of the traditional approach, i.e. talking directly case-by-case about Denmark, this package suggests a comparative analysis between Denmark and Kyrgyzstan in Central Asia.

 

Kyrgyzstan is the country in Central Asia, similar to Denmark by its size and population. Just like Denmark, it has a limited amount of resources and therefore its economic prosperity also depends on innovative investment and development of human resources. But unlike Denmark, for the last 20 years Kyrgyzstan has been going through a transition from a communist to a capitalist economy, which has caused a wide range of challenges. These challenges would be the focus during the suggested learning package. Most importantly, through discussing various challenges that Kyrgyzstan is facing while trying to build up its economy, students would be suggested to reflect on the Danish realities as well.

 

Visit the teacher's page of this package

 

DEH tilbyder at give oplæg om Kirgisistan

 

Som en del af undervisningspakken tilbyder DEH at give et oplæg om Kirgisistan og vort arbejde med en forskellige udsatte grupper, især unge handicappede og socialøkonomiske virksomheder. Dette kan også være som en Skype samtale med vore samarbejdspartnere i Kirgisistan.

Skriv en email til os: post@europeanhouse.org

+1

Besøg undervisningspakken:

Copyright © All Rights Reserved

DEH

Uraniavej 5

1878 Frederiksberg C