Startside

https://www.instagram.com/europeanhouse/

a tale about life inclusion

DEH - europeanhouse.org

Det Europæiske Hus

Indsats for de mest udsatte mennesker til at kunne leve et liv i samspil med andre!

Foreningens formål er almennyttigt ved gennem socialt, kulturelt og andet arbejde på nationalt og internationalt plan, at virke for integration af de dårligst stillede grupper i deres respektive samfund, således at disse får mulighed for at opnå en aktiv livskvalitet som alternativ til anbringelse på institutioner.

 

Kontoret:

kph projects, Enghavevej 80, 4. sal,

2450 København SV

Uraniavej 5, 1878 Frederiksberg

 

DEH har focus på unge på kanten - men ikke kun!

DEH arbejder helst uden at "proppe mennesker i kasser"

...vi arbejder for og med udsatte mennesker

i alle aldre, diagnoser eller andre bokse!

Uanset hvad det handler om: inklusion af Roma børn i skoler i Bulgarien eller empowerment af unge med dobbeltdiagnose i Danmark, udvikling af institutioner for handicappede i Rumænien, reform af psykiatrien i Albanien, støtte til faglig kvalificering af social workers i Rusland eller Kirgisistan, etablering af krisecentre for udsatte børn og kvinder i Litauen, samarbejde om uddannelsesløft på sociale og pædagogiske fakulteter uddannelser mellem russiske og EU universiteter, social kapital vækstinitiativer i civilsamfundsprojekter i Belarus og mange andre spændende aktiviteter, der knytter menneskerettigheder til praktiske og reelle muligheder for alle – så er DEH gerne med!

 

Også når det er svært og kræver at vi skal bane vejen, mens vi går… Men dette kan kun lade sig gøre med din støtte.

 

 

STØT DEH's ARBEJDE

MULIGHEDER FOR AT LEVE SAMMEN

Fra DEHs verden

 

Jobtræning og jobmuligheder for mennesker med handicap gennem socialøkonomiske virksomheder

DEH arbejder nu med projekter i Kirgisistan, Ukraine og Rumænien med at udvikle socialøkonomiske virksomheder

 

Nordisk Råd (NCM) støtter et nyt cross boarder samarbejdsprojekt

DEH og Hviderusland havde for en del år siden et EU støttet projekt om patientrettigheder. I løbet af dette samarbejde deltog en gruppe fra Hviderusland i et studiebesøg her i landet.

 

 

 

Gennem civilsamfundet skabes inklusion

Alle erfaringer viser, at vi ikke kan skabe reel og varig udvikling ved blot at give traditionelle serviceydelser til udsatte befolkningsgrupper. Derfor arbejder DEH lige nu med projekter om at skabe inklusion for unge med handicap...

 

Risiko for vi glemmer ...

Handicaphistorien er ved at forsvinde og menensker med handicap er ved at miste mange af de rettigheder, der blev tilkæmpet. Isolation og institutionalisering er igen på fremmarch. Derfor har DEH taget initiativ til at sikre handicaphistorien for fremtiden...

Læs mere

 

Copyright © All Rights Reserved

DEH

Uraniavej 5

1878 Frederiksberg C